Inschakeling van virtuelewerkers@v@ betekent uitbesteding van werkzaamheden op afstand.

Voor virtuele assistentie geldt in principe: als het overdraagbaar is via, of uitvoerbaar met behulp van een internetverbinding, dan kan het. Maar dat is een wel heel breed spectrum aan mogelijkheden (-: Wij concentreren ons daarom op samengevat alle business-, officemanagement, secretariële en administratieve taken die jouw eigenlijke werk in de weg staan.

inrichting, opertatvan systemen

 

 

operationeel krijgen en houden van systemen, programma’s, apps en ondersteunende technieken

de interne organisatie en klantenservice.

 

online businessmanagement aansturing interne organisatie & communicatie

[structuur] analyse&oplossingen | procesverbetering,standaardisering | klankborden,sparren&spiegelen

[coördinatie] planontwikkeling | e-marketingtrajecten | kantoor-,project-&teamorganisatie

[creatie] tekst(her)schrijven & -redactie | grafische vormgeving | html & css (virtuele lay-out)

[implementatie] selectie & inrichten online applicaties | websites (WordPress), installatie & -onderhoud

 • ondernemerschap, structuur, organisatie en aansturing
 • communicatie
 • probleemoplossing
 • inzet van e-marketing
 • online beschikbaar stellen van aanbod
 • virtueel kunnen verkopen
 • de administratieve afhandeling
 • alle opvolging en nazorg

Daarbij treden we, al naar gelang de aard van de opdracht, op als virtueel secretaresse, officemanager, businessmanager, projectmanager, teammanager, interim-manager – of welke functienaam voor jou ook maar van toepassing is.

een uitkomst voor jou, want:

 • Soms is een taak, een klus, een project te specialistisch en staan leertijd en rendement niet met elkaar in verhouding. Zeker wanneer het om eenmalig of zeldzaam terugkerend werk gaat. Dan is uitbesteden raadzaam. Een deskundige inschakelen kost weliswaar geld, maar die weet hoe het werkt, heeft meer oog voor meer details en gerelateerde zaken en haalt er dus meer uit.
 • Soms is een taak, een klus, een project te tijdrovend en staan leertijd en rendement niet met elkaar in verhouding. Zeker wanneer het om eenmalig of zeldzaam terugkerend werk gaatDan is uitbesteden raadzaam, omdat een deskundige/expert weliswaar geld kost, maar weet hoe het werkt, meer oog voor meer details en gerelateerde zaken heeft dus er meer uithaalt én jij tegelijkertijd je eigen werk kan doen.
 • Een ander zinvol/rendabel f je hebt te weinig tijd. Belangrijkere en beter betalende opdrachten. Een te grote aversie, die je al te lang remt en nu ook negatief effect begint te hebben op andere taken ’te doen’.
 • Of je hebt inmiddels toch echt te veel sores gehad met ‘o ik ken wel iemand’.

Wat het ook is, je conclusie is dat budget vrijmaken voor uitbesteding aan een ervaren virtuele ondersteuner loont. Dat je nu al de verademing voelt, dat het straks geregeld is. Goed geregeld is. Dat het werkt en dat beter en sneller dan je zelf had kunnen regelen. Ook in die situaties bieden we je graag de helpende virtueel werkende hand.

wat het je oplevert

…….

wat je krijgt, wat het kost

wat het kost

onlinebusinessmanagement(OBM)•aansturing(deel)interneorganisatie&communicatie | tarief:Ä80,00*
in hoge mate zelfstandig werken, vanuit medeondernemerschap, proactief & creatief
?[structuur] analyse&oplossingen | procesverbetering,standaardisering | klankborden,sparren&spiegelen ?[coördinatie] planontwikkeling | e-marketingtrajecten | kantoor-,project-&teamorganisatie ?[creatie] tekst(her)schrijven & -redactie | grafische vormgeving | html & css (virtuele lay-out) ?[implementatie] selectie & inrichten online applicaties | websites (WordPress), installatie & -onderhoud

onlineofficemanagement(OOM) • aansturenvankantoor,projecten&teams | tarief:Ä65,00***
initiatiefrijk werken, op basis van concrete plannen en richtlijnen
?[organisatie] vanplanvanaanpaknaaruitvoering&realisatie(planning,e-marketing,e-verkoop,etc.) ?[implementatie] volgensplanvanaanpakselecteren+(her)inrichtenvanonlineapplicaties
?[creatie] tekstenuitwerken | sjabloonontwikkelingweerkerendetaken | lay-oute-mailingenopbasisvan
bestaandetemplates | grafischedocumentopmaak(dtp,opbasisvanbestaandehuisstijl) ?[websites] (content)beheer,installatieeenvoudigeplugins

virtueleassistentie(VA) • secretariële&administratieveondersteuning | tarief:Ä50,00*
vooral uitvoerend werken, op basis van aangeleverde kopij en instructies
?[e-marketing] opmaak e-zines en e-mailingen | aanmaak lijstmanagers | inplannen mailingtrajecten | product-&diensteninvoere-verkoop | socialemedia,bewakenenberichtinplanningen
?[onlineondersteuning] e-mailopvang | onlinefacturering | bestands-&archiefbeheer | agendabeheer | takenbeheer | relatiebeheer | klantenservice | (voorbereiding)inkoop | assistentiewebinars
?[websites] verwerken&aanpassencontent | eenvoudigeaanpassingenin(menu)structuur
?[opmaak] tekstverwerken | tekstcorrectie (taal & stijl) | documentopmaak (in MS Office en vergelijkbaar)

uit de praktijk

…….

aan de slag: schakel ons in

…….

stel nou …

…….

tot slot

…….

 

 

 

 

We nemen op afstand werk van je over wanneer je er om wat voor reden dan ook zelf niet aan toekomt: virtuele assistentie.

Dit kan voor uiteenlopende taken zijn, zoals:

 • …………….
 • ……………..
 • ………..

kosten:

 • ad-hoc, op basis van nacalculatie € 80,00 per uur
 • 13-urenstrippenkaart: € 65,00 per uur / 12-urenkaart: € 800,00 (2 uur korting)

Gaat het om puur uitvoerende taken, dan is een ander tarief van toepassing.

–> te ingewikkeld

virtuele assistentie, online office- & businessmanagement